Jongtalentenspel

  • Voor jongeren vanaf 11 jaar.

In de huidige maatschappij moet je op steeds jongere leeftijd keuzes maken. Dit spel biedt jou de mogelijkheid om, op een speelse manier, meer over jezelf te weten te komen. Het biedt jou de mogelijkheid om zicht te krijgen op jouw talenten en wensen/dromen. Tevens komen tijdens het spel (groei)thema’s aan bod die actueel zijn; bijvoorbeeld pesten, uiterlijk,(school-)keuzes maken.

Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen jij en jouw ouders kenbaar maken of er belangrijke thema’s zijn die spelen in jouw leven. Het is de bedoeling dat na dit gesprek voor alle partijen duidelijk is welke verwachtingen realistisch zijn en dat zij jou steunen tijdens het spel. 

Daarom krijgen jouw ouders aan het einde van het spel een terugkoppeling van jou en mij. Waarbij jij de leiding hebt in wat wel en niet verteld wordt. 

Voor meer informatie zie www.jongtalentenspel.nl