Loopbaaninzicht

Naast of in combinatie met het talentenspel kan ik, indien gewenst, ook nog andere methodieken inzetten die inzicht kunnen geven in uw (levens)loopbaan.

Bijvoorbeeld loopbaantijdlijn, het gedroomde cv, kernkwadrantenspel, kootsjkaarten etc. Mijn doel is aansluiten bij wat jij nodig hebt, waar jouw interesses en vaardigheden liggen.

Door mijn ervaring in de re-integratie ken ik de arbeids- en scholingsmarkt. Daarnaast heb ik een grote kennis van de sociale kaart waardoor ik kan verwijzen daar waar dat nodig blijkt te zijn.